HALA

ZÁPASOVÁ HALA

Sportcentrum SLUNETA

Jateční 1026/18, 400 01 Ústí nad Labem – Klíše

1200 diváků (1000 míst k sezení, 200 ke stání)

40 x 24 x 8,7 m

Trolejbusy (zastávka Klíše lázně): 

číslo 57
číslo 58
číslo 59

Autobusy (zastávka Klíše lázně):

číslo 2
číslo 7
číslo 18
číslo 23
číslo 41

Sportcentrum Sluneta je přibližně 150 metrů od zastávky Klíše lázně.

TRÉNINKOVÁ HALA

TJ Spartak Ústí nad Labem

Keplerova 800/56, 400 07 Ústí nad Labem

100 diváků

Trolejbusy (výstupní zastávka Krásné Březno):

číslo 41 – noční spoj
číslo 46 – noční spoj
číslo 51
číslo 56
číslo 57
číslo 58
číslo 59

Autobusy (výstupní zastávka Krásné Březno):

číslo 5

HISTORIE

HODNOTY

 

Radost ze hry, pohybu a z působení v našem klubu je základní hodnotou FC Rapid Ústí nad Labem. Vytváříme klidné, podnětné a pozitivní prostředí, kam se členové klubu rádi vrací. V našem klubu patří chyby k přirozenému vývoji sportovce a osobnosti jako takové. Pouze v takovém prostředí mohou mít členové klubu upřímnou radost z pohybu a získávat postupně vášeň k futsalu a sportu celkově.

 

Futsal je sport plný technických fines, krásných branek a překvapivých momentů. Právě hravost je jedna z hodnot, která přináší futsalu a dalším míčovým sportům tolik krásy. Členy našeho klubu učíme hrát hravě, sebevědomě a konstruktivně. Strach z chyby by neměl hráče vyřadit ze hry a omezit jeho získané dovednosti. Hravost se snažíme přenášet i do běžného života, který často klade do cesty překážky, jež vyžadují nestandardní a hravá řešení.

 

Chceme reprezentovat naše město, chceme střílet branky, chceme vítězit, chceme být nejlepší. Každý trénink a každé utkání se snažíme ze sebe dostat maximum a budovat v městě Ústí nad Labem klub, s nímž se obyvatelé našeho města ztotožní a budou na něj hrdí.

 

Pokora nám umožňuje uvědomovat si vlastní chyby a přijímat realitu takovou, jaká je. I přes maximální snahu a stoprocentní přístup občas každý sportovec pozná chuť porážky. Tyto porážky, zranění a další nepříjemné záležitosti však zkrátka k cestě sportovce patří. Právě pokora a uvědomění nám pomáhá tyto záležitosti překonat a stát se postupně silnějšími osobnostmi. Pokora nám také pomáhá vážit si úspěšných období, během nichž se nepovyšujeme nad momentálně méně úspěšné sportovce.

 

Rapid znamená rychlost, která je úzce spojena s dravostí. Naši členové jsou pokorní, ale jdou si vědomě a dravě za svými cíly. Neustoupí před žádnou výzvou a nebojí se žádného soupeře či překážky. Dravost vystihuje také vývoj našeho klubu, který se z nejnižších okresních soutěží probojoval během několika let až do nejvyšší české futsalové soutěže.

 

Radost ze hry, pohybu a z působení v našem klubu je základní hodnotou FC Rapid Ústí nad Labem. Vytváříme klidné, podnětné a pozitivní prostředí, kam se členové klubu rádi vrací. V našem klubu patří chyby k přirozenému vývoji sportovce a osobnosti jako takové. Pouze v takovém prostředí mohou mít členové klubu upřímnou radost z pohybu a získávat postupně vášeň k futsalu a sportu celkově.

 

Futsal je sport plný technických fines, krásných branek a překvapivých momentů. Právě hravost je jedna z hodnot, která přináší futsalu a dalším míčovým sportům tolik krásy. Členy našeho klubu učíme hrát hravě, sebevědomě a konstruktivně. Strach z chyby by neměl hráče vyřadit ze hry a omezit jeho získané dovednosti. Hravost se snažíme přenášet i do běžného života, který často klade do cesty překážky, jež vyžadují nestandardní a hravá řešení.

 

Pokora nám umožňuje uvědomovat si vlastní chyby a přijímat realitu takovou, jaká je. I přes maximální snahu a stoprocentní přístup občas každý sportovec pozná chuť porážky. Tyto porážky, zranění a další nepříjemné záležitosti však zkrátka k cestě sportovce patří. Právě pokora a uvědomění nám pomáhá tyto záležitosti překonat a stát se postupně silnějšími osobnostmi. Pokora nám také pomáhá vážit si úspěšných období, během nichž se nepovyšujeme nad momentálně méně úspěšné sportovce.

 

Chceme reprezentovat naše město, chceme střílet branky, chceme vítězit, chceme být nejlepší. Každý trénink a každé utkání se snažíme ze sebe dostat maximum a budovat v městě Ústí nad Labem klub, s nímž se obyvatelé našeho města ztotožní a budou na něj hrdí.

 

Rapid znamená rychlost, která je úzce spojena s dravostí. Naši členové jsou pokorní, ale jdou si vědomě a dravě za svými cíly. Neustoupí před žádnou výzvou a nebojí se žádného soupeře či překážky. Dravost vystihuje také vývoj našeho klubu, který se z nejnižších okresních soutěží probojoval během několika let až do nejvyšší české futsalové soutěže.

KODEX

TRENÉR

 • chová se v souladu s hodnotami klubu a tímto kodexem
 • svým chováním a jednáním hrdě reprezentuje klub FC Rapid Ústí nad Labem a město Ústí nad Labem na hřišti i mimo něj
 • respektuje všechny členy klubu bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, náboženství či sportovní úroveň a podporuje vzájemný respekt a spolupráci v rámci týmu i celého klubu
 • vytváří bezpečné, motivující, týmové a přátelské prostředí pro hráčský i osobnostní rozvoj členů klubu FC Rapid Ústí nad Labem
 • respektuje rozhodčí, soupeře, fanoušky a tomu odpovídá jeho vystupování
 • upřednostňuje dlouhodobý rozvoj hráčů před okamžitými výsledky
 • neustále se vzdělává a zdokonaluje v trenérské činnosti
 • dává převážně pozitivní zpětnou vazbu, oceňuje i malá zlepšení, povzbuzuje při neúspěchu, je oporou svých svěřenců
 • je dochvilný, pozitivně naladěný a vždy připravený na trénink, zápas či jinou klubovou akci
 • svým chováním, jednáním a životosprávou jde příkladem svým svěřencům
 • komunikuje s hráči, rodiči, ostatními trenéry a vedením klubu
 • nikdy veřejně nekritizuje hráče či jiné členy klubu, všechny podněty řeší výhradně v rámci klubu

HRÁČ

 • chová se v souladu s hodnotami klubu a tímto kodexem
 • svým chováním a jednáním hrdě reprezentuje klub FC Rapid Ústí nad Labem a město Ústí nad Labem na hřišti i mimo něj
 • futsal je pro něj zábava a přináší mu pozitivní emoce a zážitky
 • přichází na trénink, utkání či jakoukoli akci pořádanou klubem s pozitivní náladou
 • je dochvilný, dodržuje časové harmonogramy, plní včas a řádně povinnosti vůči klubu
 • dodržuje životosprávu výkonnostního sportovce, vyhýbá se nezdravému jídlu, alkoholu, návykovým látkám, dopingu a dalším látkám ohrožující jeho zdraví
 • respektuje trenéra, spoluhráče, rozhodčí, soupeře i fanoušky
 • pozorně naslouchá radám a pokynům trenérů a dalších odpovědných osob
 • dává do každého tréninku a zápasu maximální nasazení a koncentraci
 • tvrdě pracuje na zlepšování svých dovedností a všeobecné sportovní zdatnosti
 • hraje a chová se týmově, neprosazuje osobní úspěchy nad zájmy týmu, buduje kamarádské vztahy
 • učí se od starších a zkušenějších spoluhráčů, pomáhá mladším a méně zkušeným spoluhráčům, kterým jde příkladem
 • svůj klub veřejně nekritizuje, všechny podněty řeší výhradně v rámci klubu
 • udržuje pořádek, zodpovědně zachází se svěřeným majetkem a vybavením klubu
 • zná a dodržuje pravidla futsalu, nekomentuje výroky rozhodčích
 • hraje vždy v duchu fair – play

RODIČ

 • respektuje své dítě a vytváří pozitivní prostředí bez tlaku na výsledek – futsal je v první řadě zábava
 • dbá na správnou životosprávu svého dítěte – kvalitní strava, pitný režim, spánek, regenerace
 • podporuje i jiné pohybové aktivity svého dítěte než pouze futsal
 • upřednostňuje zdravý sportovní vývoj svého dítěte před vlastními ambicemi
 • respektuje trenéra, nesnižuje jeho autoritu a nezasahuje pokyny či gestikulací do tréninkového procesu či utkání
 • nepřehlíží a neomlouvá prohřešky svého dítěte, nezasahuje do odborných věcí a neupřednostňuje vlastní dítě
 • pochválí při úspěchu, při neúspěchu nekritizuje, ale podporuje
 • oceňuje nejen dovednosti, ale také snahu a odhodlání
 • respektuje soupeře i rozhodčí, fandí slušně bez vulgárních výrazů
 • nevystupuje na veřejnosti jako zástupci klubu FC Rapid Ústí nad Labem
 • pokud má výhrady či podněty ke zlepšení, řeší je vždy s hlavním trenérem dané kategorie, případně s vedením klubu

MÉDIA

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

AKREDITACE NA DOMÁCÍ UTKÁNÍ

Pro žádost o akreditaci na domácí utkání Rapidu nás kontaktujte na emailu media@fcrapid.cz a to nejpozději 48 hodin před úředním začátkem konkrétního utkání. Akreditace jsou udělovány zástupcům aktivních médií a je plně v kompetenci klubových pracovníků rozhodnutí o jejich udělení či neudělení.

ROZHOVORY, ČLÁNKY A DALŠÍ INFORMACE O KLUBU

Pokud chcete zprostředkovat rozhovor s některým z členů našeho klubu, kontaktujte nás na emailu media@fcrapid.cz. Na stejný email se obracejte také v případě zájmu o další informace ohledně naší činnosti či v dalších specifických případech týkajících se médií. Ve všech případech uveďte v předmětu emailu název média, které zastupujete.

FOTOGRAFIE

Pro potřeby médií a sběratelské účely, zveřejňujeme vybrané fotografie z utkání a dalších klubových akcí na oficiálním klubovém účtu Zonerama. V případě zveřejnění některé z fotografií, prosíme o uvedení zdroje ve tvaru Jméno a příjmení, FC Rapid Ústí nad Labem tak, jak je uvedeno v každé zveřejněné fotogalerii na našem Zonerama účtu.

LOGO KLUBU

V současné době používáme v rámci prezentace našeho klubu dvě loga. Logo se zlatým okrajem má využití na tmavých podkladech, logo s černým okrajem na světlých podkladech. Obě loga můžete stáhnout níže a je zakázáno je jakkoliv graficky upravená publikovat bez souhlasu našeho klubu.

LOGA KE STAŽENÍ

PRÁCE A PRAXE

PŘIDEJ SE K NÁM A STAŇ SE RAPIĎÁKEM!

S každoročním rozvojem našeho klubu souvisí nejen vyšší nároky na organizaci klubu jako takového, ale také na jeho dílčí činnosti a aktivity. Nyní máš možnost se připojit nejen do našeho organizačního týmu, ale také stát se jedním z trenérů mládeže či týmovým vedoucím.

Kromě toho nabízíme možnost stáže a praxe studentům a také zprostředkováváme pracovní nabídky partnerů našeho klubu.

Organizační tým:

V průběhu sezóny pořádáme 11 domácích prvoligových utkání, domácí turnaje Dorostenecké a Juniorské ligy futsalu, mládežnické turnaje mladších kategorií, domácí zápasy nižších okresních soutěží. Kromě toho vyvíjíme celou řadu dalších aktivit v rámci rozvoje klubu. I ty se nyní můžeš stát členem našeho organizačního týmu a na těchto aktivitách se přímo podílet. 

Momentálně obsazujeme tyto pozice v Organizačním týmu:

 • redaktor webu (výhodou zkušenost na obdobné pozici)
 • správce sociálních sítí (výhodou zkušenost na obdobné pozici)
 • administrativní pracovník
 • statistik (výhodou znalost futsalu a jeho specifik)
 • grafik (výhodou zkušenosti s tvorbou sportovní grafiky)
 • moderátor (výhodou zkušenosti s moderováním)
 • security
 • zdravotník (požadováno osvědčení)
 • hostesky 
 • pokladní

Nabídka je vhodná především pro studenty jako přivýdělek při studiu. Pokud tě nabídka zaujala, ozvi se nám na email kariera@fcrapid.cz. Do zprávy uveď své jméno a příjmení, věk, bydliště, preferovanou pozici a pár vět o sobě a vztahu k futsalu. 

Budeme se na tebe těšit!

VEDENÍ KLUBU

ZÁKLADNÍ INFO